Informacja

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostaną ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.

Kolejna Akcja „Darmowe jabłka”

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 9 marca br. (środa) około godz. 11.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

INFORMACJA

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 24.02.2016 roku otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku drugą turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

      Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie się w dniach:

29 lutego 2016 rok,

02 marca 2016 rok,

03 marca 2016 rok,

07 marca 2016 rok,

10 marca 2016 rok

w godzinach 10.00 – 13.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-luty 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Program Rodzina 500+ w Gostyninie

W związku z rozpoczęciem w kwietniu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gostyninie informuje, iż pod adresem:

www.500plus.mopsgostynin.pl

została uruchomiona strona internetowa poświęcona realizacji w/w Programu w Gostyninie.

Idąc naprzeciw wątpliwościom oraz pytaniom, które wpływają do MOPS w Gostyninie, na w/w stronie będą publikowane najciekawsze oraz najtrudniejsze Państwa zapytania, które można między innymi kierować na powstały do tego celu adres email:

500plus@mopsgostynin.pl

500plus

Podziękowanie

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 12.02.2016 roku zakończył wydawanie pierwszej tury żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015. Żywność otrzymaliśmy dzięki nawiązanej współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu 371 rodzin, w tym 764 osób z naszego miasta  otrzymało pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

               Informujemy jednocześnie, że pomoc w ramach w/w programu mogą otrzymać osoby, których dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie.

               Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Panu Leszkowi Fortuńskiemu za bezinteresowne użyczenie własnego środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych z Dębska k. Bielska do miejsca wydawania żywności tj. Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie oraz osobiste zaangażowanie w ramach transportu,

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,

– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.

               Kierownik MOPS pragnie również podziękować wszystkim pracownikom socjalnym oraz członkom nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej w Gostyninie w osobach: Pani Dorota Augustyniak, Pani Joanna Olszewska, Pani Wioletta Kamińska oraz Pan Grzegorz Chrobot za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

               O dalszej realizacji wydawania żywności osoby zainteresowane powiadomimy w kolejnej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

INFORMACJA

INFORMACJA

ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

BĘDZIE WYDANA

W CZWARTEK tj. (11.02.2016 r.)

W GODZ. OD 10:00 DO 13:00

Z MAGAZYNU „STARA BETONIARNIA”, UL. BIERZEWICKA 32

.

WARUNKIEM OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI JEST WAŻNE SKIEROWANIE WYDANE PRZEZ MOPS W GOSTYNINIE, UL. PARKOWA 22