Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 03-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:   Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie. w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie

u. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 03-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:   Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie. w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Pana Pawła Kiełbasę

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (EFS, PRZETARGI) w dniu 03-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Dostawę tonerów do drukarek w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez :

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

„GOMAX” Marcin Goliszek

ul. Żeromskiego 25, 09-500 Gostynin

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, MOPS) w dniu 23-01-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Dostawę tonerów do drukarek

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, MOPS) w dniu 23-01-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

Zamieszczone w (EFS, MOPS) w dniu 23-01-2014

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zakończenie projektu „Okno Na Świat”

Zamieszczone w (MOPS) w dniu 31-12-2013

W dniu 31 grudnia 2013r. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  zakończył realizację projektu ,,Okno na Świat” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Adresatami projektu było 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, członkowie ich rodzin oraz  najbliższe otoczenie.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi/upośledzonych umysłowo, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, wykorzystanie ich energii i inicjatywy, a także poprawa funkcjonowania tych osób w życiu codziennym poprzez udział w działaniach integracyjnych, szkoleniach i warsztatach, przeciwdziałanie pasywności.

W okresie od 01.07.203r. do 31.12.2013r. zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty psychologiczne – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
  • Warsztaty komputerowe – „ABC komputera”
  • Szkolenie „Savoir vivre z elementami wizażu”
  • Szkolenie „Mój portfel”
  • Punkt wsparcia –  indywidualne poradnictwo świadczone przez psychologa,  prawnika, pedagoga i doradcę zawodowego
  • Wizyta studyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem
  • Trzydniowa wycieczka integracyjno – edukacyjna do Krakowa – Wieliczki – Ojcowa
  • Wyjazd integracyjny do Warszawy obejmujący spektakl „Bóg mordu” w Teatrze 6 piętro oraz wizytę w  Telewizji Polskiej

 Uzyskana wiedza i umiejętności – interpersonalne, emocjonalne, społeczne jak  i  zawodowe przyczyniły się do wytworzenia postaw służących zwiększeniu aktywności społecznej uczestników Projektu. Wspólna praca grupy profesjonalistów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwoliła na optymalizację wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie, jak również wymianę i transfer dobrych praktyk.

 Zespół zarządzający

Koordynator Projektu: Małgorzata Ostrowska – Burakowska

Specjalista ds. monitoringu: Magdalena Jachimska

.

Okno Na Świat

16 Photos

Wesołych Świąt

Zamieszczone w (MOPS) w dniu 18-12-2013

zyczenia_mops_2013

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (MOPS, PRZETARGI) w dniu 10-12-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina

< WIĘCEJ INFORMACJI>

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczone w (MOPS, PRZETARGI) w dniu 02-12-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

< WIĘCEJ INFORMACJI>

TERMINARZ WYPLAT

KWIECIEŃ 2014

A-J : 10.04.2014
K-Ł : 11.04.2014
M-P : 14.04.2014
R-Ś : 16.04.2014
T-Ż : 18.04.2014

04.04.2014 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚW. PIENIĘŻNEGO
23.04.2014 : ZASIŁKI STAŁE
24.04.2014 : ZASIŁKI OKRESOWE
25.04.2014 : ZASIŁKI CELOWE

MAJ 2014

A-J : 15.05.2014
K-Ł : 19.05.2014
M-P : 21.05.2014
R-Ś : 23.05.2014
T-Ż : 27.05.2014

05.05.2014 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚW. PIENIĘŻNEGO
21.05.2014 : ZASIŁKI STAŁE
22.05.2014 : ZASIŁKI OKRESOWE
23.05.2014 : ZASIŁKI CELOWE

...