INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.859 ) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

Czytaj więcej

Zakończenie projektu „Siła Tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”

logo  i opis efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 29 grudnia 2014r. spotkaniem podsumowującym zakończono Projekt „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ”r.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VII Programu tj. „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Priorytet zakładał realizację projektów systemowych mających na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem głównym projektu był Rozwój aktywnej integracji wśród klientów OPS w Gostyninie i upowszechnienie pracy socjalnej w 2012/2013/2014 roku.
W województwie mazowieckim były realizowane projekty trzyletnie, w sumie działaniami w ciągu trzech lat objęto 65 osób.

W 2014 roku projekt był skierowany do 27 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z których 5 osób uczestniczyło przez 3 lata z uwagi na kontynukontynuwanie nauki .

W ramach wsparcia uczestników programu zrealizowano:
– spotkania informacyjne .
– warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
– warsztaty komputerowe
– psychoterapię grupową
– doradztwo zawodowe
– zajęcia terenowe: wyjazd do teatru „Buffo” oraz ognisko w Zaździerzu
– szkolenia zawodowe
– szkolenie „Mój budżet ”
– szkolenie „Savoir-vivre z elementami wizażu” (zasady poprawnego zachowania oraz – właściwego doboru stroju podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy stole, w restauracji itp.)
– Kurs na prawo jazdy kat. B i kat. C + E
– porady prawne z zakresu Prawa pracy, Kodeksu cywilnego. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
– zakup karnetów na basen
– vouchery na usługi dentystyczne
– Choinkę dla uczestników projektu wraz z rodzinami
– sfinansowanie kosztów nauki w szkole: gimnazjum, ponadgimnazjalnej, policealnej
– pomoc finansową dla uczestników
– wyjazd do Zakopanego
– wizytę studyjna i zwiedzanie Trójmiasta

poniżej fotorelacja ze spotkania na zakończenie Projektu oraz broszura informacyjna.

Czytaj więcej