Program Rodzina 500+ w Gostyninie

W związku z rozpoczęciem w kwietniu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gostyninie informuje, iż pod adresem:

www.500plus.mopsgostynin.pl

została uruchomiona strona internetowa poświęcona realizacji w/w Programu w Gostyninie.

Idąc naprzeciw wątpliwościom oraz pytaniom, które wpływają do MOPS w Gostyninie, na w/w stronie będą publikowane najciekawsze oraz najtrudniejsze Państwa zapytania, które można między innymi kierować na powstały do tego celu adres email:

500plus@mopsgostynin.pl

500plus

Czytaj więcej

Podziękowanie

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 12.02.2016 roku zakończył wydawanie pierwszej tury żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015. Żywność otrzymaliśmy dzięki nawiązanej współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu 371 rodzin, w tym 764 osób z naszego miasta  otrzymało pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

               Informujemy jednocześnie, że pomoc w ramach w/w programu mogą otrzymać osoby, których dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie.

               Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Panu Leszkowi Fortuńskiemu za bezinteresowne użyczenie własnego środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych z Dębska k. Bielska do miejsca wydawania żywności tj. Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie oraz osobiste zaangażowanie w ramach transportu,

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,

– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.

               Kierownik MOPS pragnie również podziękować wszystkim pracownikom socjalnym oraz członkom nowo powstałej Spółdzielni Socjalnej w Gostyninie w osobach: Pani Dorota Augustyniak, Pani Joanna Olszewska, Pani Wioletta Kamińska oraz Pan Grzegorz Chrobot za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

               O dalszej realizacji wydawania żywności osoby zainteresowane powiadomimy w kolejnej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Czytaj więcej

INFORMACJA

INFORMACJA

ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

BĘDZIE WYDANA

W CZWARTEK tj. (11.02.2016 r.)

W GODZ. OD 10:00 DO 13:00

Z MAGAZYNU „STARA BETONIARNIA”, UL. BIERZEWICKA 32

.

WARUNKIEM OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI JEST WAŻNE SKIEROWANIE WYDANE PRZEZ MOPS W GOSTYNINIE, UL. PARKOWA 22

 

Czytaj więcej

Darmowe jabłka

Jeśli lubicie jabłka, ta wiadomość Was ucieszy.

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 29 stycznia br. (piątek) około godz. 12.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe z seniorami

W  dniu 17 grudnia 2015 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” odbyło się spotkanie opłatkowe z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi korzystającymi z usług  opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu socjalnego przygotowanego przez  pracowników socjalnych Ośrodka pod nazwą „Dziatki-Dziadkom, Wspólne Kolędowanie”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. Po krótkim wstępie dzieci uczęszczające do Punktu przedstawiły Jasełka, wprowadzając nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami, a Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska podziękowali dzieciom za przybliżenie wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem oraz złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W dalszej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek. Zebrani  otrzymali śpiewniki z treścią kilku najpiękniejszych kolęd i wspólnie kolędowali przy akompaniamencie Panów Krzysztofa Sochackiego i Grzegorza Kubickiego. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, życzliwej, pełnej wzruszeń atmosferze. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali skromne upominki własnoręcznie przygotowane przez pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni MOPS pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie i stworzenie miłej atmosfery, Pani Elżbiecie Mąkolskiej właścicielce  Zakładu Usług Opiekuńczych „Mewa”, świadczącej usługi na rzecz klientów MOPS, za pomoc w przygotowaniu, Pani Iwonie  Stasiak i Karolinie Jaśkiewicz pracownicom Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” za  pomoc w organizacji spotkania oraz dzieciom za wzruszający występ.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Krótki fotoreportaż spotkania

Czytaj więcej