Zbiorcze zestawienie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000-01-2015, wpłynęły 2 oferty:

  1. Tomasz Mazur „SERWIS KADR” ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 12,50 zł/h
  2. Zakład Usług Opiekuńczych „MEWA” Elżbieta Mąkolska, ul. Figielskiego 2, 09-500 Gostynin – 8,50 zł/h

Czytaj więcej

Podziękowanie

Burmistrz Miasta Gostynina oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie
składają serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom, którzy wspierali uroczystość otwarcia
Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek”.

a byli nimi:

Cukiernia/Piekarnia Świat Słodkich Inspiracji Jolanta Nieć
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „H.P.S..” Piotr Majewski
Firma EISPOL Urszula Podlewska
Hurtownia Tomex Lux Państwa Janickich
Firma ZARDIS Jacek Zarzycki
Kwiaciarnia MARZENIE Marzena Zawadzka

zaproszenia3

Czytaj więcej

Podziękowanie

Burmistrz Miasta Gostynina oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie
składają serdeczne podziękowania za otrzymane życzenia i prezenty wszystkim Gościom,
którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość otwarcia
Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek”.

Jesteśmy wdzięczni, że byliście z nami w tak ważnym dla nas dniu.

zaproszenia3

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

mają zaszczyt zaprosić
Opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci przyjętych do Punktu.
na uroczyste otwarcie
Punktu opieki nad dziećmi do lat 3
„Bajkowy Zakątek”
w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”
które odbędzie się dnia : 26.08.2015 r. o godz: 11:00
w budynku Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin

 

zaproszenia3

Czytaj więcej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 września 2015 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.114 ) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

Czytaj więcej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.859 ) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

Czytaj więcej