Informacja

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejną turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej)  w dniach:

15 i 16 czerwca 2016 roku  w godzinach  9.00-13.00,

22 i 23 czerwca 2016 roku w godzinach 11.00-13.00,

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-kwiecień 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Podziękowanie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Burmistrz Miasta Gostynina składają serdeczne podziękowania firmie Trzaskowski Władysław Usługi Sanitarne oraz Spółdzielni Socjalnej „Różni lecz równi” za bezinteresowną pomoc w rozładunku jabłek dla mieszkańców miasta w dniu 30.05.2016r.

Podziękowanie

     Akcja „Darmowe jabłka” o której wcześniej informował Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po raz trzeci spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gostynina.

     We wtorek 26 kwietnia w naszym mieście rozdawane były darmowe jabłka. Darczyńcą owoców kolejny raz był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Bielsku. Rozdawanie owoców rozpoczęło się ok. godziny 10.30 i trwało ok. 3 godzin. Darmowe owoce mógł otrzymać każdy, kto się po nie zgłosił. Łącznie rozdano ok. 40 ton.

     Pragniemy podziękować PKPS w Bielsku za tak ważną i potrzebną inicjatywę.

Informacja

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 22.04.2016 roku otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku kolejną turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej)  w dniach:

27 i 28 kwietnia 2016 roku  w godzinach  9.00-13.00,

29 kwietnia 2016 roku w godzinach 11.00-14.00,

5 i 6 maja 2016 roku w godzinach 11.00-13.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-luty 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Informacja

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostaną ogłoszone w dniu 14 marca 2016 r.