Zakończenie projektu „Siła Tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”

logo  i opis efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 29 grudnia 2014r. spotkaniem podsumowującym zakończono Projekt „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ”r.

Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VII Programu tj. „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Priorytet zakładał realizację projektów systemowych mających na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem głównym projektu był Rozwój aktywnej integracji wśród klientów OPS w Gostyninie i upowszechnienie pracy socjalnej w 2012/2013/2014 roku.
W województwie mazowieckim były realizowane projekty trzyletnie, w sumie działaniami w ciągu trzech lat objęto 65 osób.

W 2014 roku projekt był skierowany do 27 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z których 5 osób uczestniczyło przez 3 lata z uwagi na kontynukontynuwanie nauki .

W ramach wsparcia uczestników programu zrealizowano:
– spotkania informacyjne .
– warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
– warsztaty komputerowe
– psychoterapię grupową
– doradztwo zawodowe
– zajęcia terenowe: wyjazd do teatru „Buffo” oraz ognisko w Zaździerzu
– szkolenia zawodowe
– szkolenie „Mój budżet ”
– szkolenie „Savoir-vivre z elementami wizażu” (zasady poprawnego zachowania oraz – właściwego doboru stroju podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy stole, w restauracji itp.)
– Kurs na prawo jazdy kat. B i kat. C + E
– porady prawne z zakresu Prawa pracy, Kodeksu cywilnego. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
– zakup karnetów na basen
– vouchery na usługi dentystyczne
– Choinkę dla uczestników projektu wraz z rodzinami
– sfinansowanie kosztów nauki w szkole: gimnazjum, ponadgimnazjalnej, policealnej
– pomoc finansową dla uczestników
– wyjazd do Zakopanego
– wizytę studyjna i zwiedzanie Trójmiasta

poniżej fotorelacja ze spotkania na zakończenie Projektu oraz broszura informacyjna.

Czytaj więcej

Choinka 2014

            W dniu 08 grudnia 2014 roku w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie projektu o nazwie „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ ”– Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”- w Restauracji Kolumnowej Zamku Gostynińskiego została zorganizowana choinka  dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia oraz zespołu zarządzającego projektem.

            Impreza odbyła się w atmosferze wspólnych gier, konkursów, zabaw poprowadzonych przez Elfy oraz Wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie. Najbardziej oczekiwaną atrakcją była wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył dzieciom paczki ze słodyczami. Paczki świąteczne otrzymali także wszyscy uczestnicy projektu. Zabawa była pełna humoru, zadowolenia, radości, dała możliwość wspólnego spędzenia czasu oraz poczucia nastroju  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Krótki fotoreportaż z imprezy

fot. Arkadiusz Michalski

Czytaj więcej